Jordarbejde

EAP Entreprenør & Maskinudlejning ApS er din professionelle samarbejdspartner inden for alle typer jordarbejder med moderne materiel – hvad enten der skal graves op, graves ud, flyttes rundt eller bygges op, så er vi eksperter på området.

VI VARETAGER ISÆR MANGE OPGAVER I FORBINDELSE MED:

  • Udgravning
  • Bortkørsel
  • Afgravning og indbygning
  • Terrænregulering
  • Miljøoprensning
  • Håndtering og bortkørsel af forurenet jord
  • Rydningsopgaver

Gennem årene har vi varetaget utallige opgaver for større entreprenørvirksomheder og offentlige bygherrer i forbindelse med udgravning til kabel- og ledningsarbejde eller i forbindelse med renovering eller nyanlæg af offentlige kloaksystemer, ligesom vi har stor erfaring med jordarbejder for byggepladser og udgravning af byggegrupper.

VI HAR DEN RETTE VIDEN OG DET RETTE UDSTYR

Vores erfaring og ekspertise er høj, og vores kapacitet er stor. Vi har den rette viden om de forskellige jordforhold, vandkapicitet og jordens porøsitet til at kunne arbejde med jorden i enhver type opgave, og med vores omfattende maskinpark og det rette udstyr kan vi klare enhver udfordring og uforudsete situationer, vi støder på.

Har du brug for en effektiv, dygtig og kvalitetsbevidst samarbejdspartner til at udføre dit jordarbejde, så kontakt EAP Entreprenør & Maskinudlejning ApS på telefon 21 22 23 70 eller 55 50 00 70